Welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt en waarvoor worden deze gebruikt?

Je kunt op verschillende manieren en in verschillenden hoedanigheden met GoTable in contact komen. In de onderstaande rubrieken wordt uitgelegd welke persoonsgegevens GoTable van je verwerkt en waar GoTable deze gegevens voor gebruikt.

Ik bezoek een pagina met een reserveerwidget van GoTable of de GoTable website

Cookies

Bij een bezoek aan een website krijg je vrijwel altijd te maken met cookies. Cookies zijn kleine stukjes digitale gegevens die een website op je computer of smartphone achterlaat zodat de website beter werkt of beter op jou wordt afgestemd.

GoTable maakt alleen gebruikt van functionele cookies. Dit zijn cookies die technisch noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. GoTable maakt geen gebruikt van marketing cookies of Google analytics.

Logs

GoTable kan op haar eigen servers logbestanden bijhouden van de website. In deze logbestanden staan onder andere het IP-adres van de gebruiker, de browser die de gebruiker gebruikt, het tijdstip dat de gebruiker onze website heeft bezocht en welke pagina’s de gebruiker bezocht heeft gedurende zijn bezoek. Indien een gebruiker via een andere website op onze website terecht is gekomen kan ook die informatie worden gelogd.

De logbestanden worden onder meer gebruikt om de website te beheren, gebruikersstatistieken, waaronder bezoekersaantallen en de interesses van onze gebruikers, bij te houden en om misbruik van de website te voorkomen en de veiligheid te garanderen. De informatie wordt, behoudens ten aanzien van de veiligheid en het voorkomen van misbruik, enkel op algemeen niveau gebruikt. Er worden enkel algemene en geen individuele rapporten opgesteld over de gebruikers.

De logbestanden worden niet langer dan 60 dagen bewaard.

Ik plaats een reservering via GoTable

Via GoTable kun je een restaurant reserveren. Bij het plaatsen van een reservering worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Je reserveringsgegevens (alle gegevens die je in het reserveringsformulier opvoert)

De gegevens worden enkel verwerkt ten behoeve van de reservering die je maakt. GoTable deelt deze gegevens daartoe met het restaurant waarvoor je reserveert.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de overeenkomst die tot stand komt tussen jou en GoTable bij het plaatsen van je reservering.

Om de overeenkomst uit te kunnen voeren dient GoTable de gegevens te delen met het restaurant dat je hebt gereserveerd. Nadat de gegevens zijn gedeeld met het restaurant worden deze verder verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende restaurateur. Wil je weten hoe het restaurant je gegevens verder verwerkt? Raadpleeg dan de privacyverklaring van het betreffende restaurant.

Ik plaats een recensie bij GoTable

bij GoTable kun je een recensie achterlaten voor het restaurant waar je hebt gegeten. Bij het plaatsen van een recensie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Je bevindingen (je recensie)

De gegevens worden enkel verwerkt ten behoeve van de recensie. GoTable deelt deze gegevens daartoe alleen met het restaurant waar je had gereserveerd.

Het plaatsen van een recensie en alle daaraan verbonden acties gebeurt op basis van de overeenkomst die ontstaat zodra je bij GoTable een recensie plaatst.

Nadat de gegevens zijn gedeeld met het restaurant worden deze verder verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende restaurateur. Wil je weten hoe het restaurant je gegevens verder verwerkt? Raadpleeg dan de privacyverklaring van het betreffende restaurant.

Ik ben contactpersoon bij een organisatie waarmee GoTable een relatie onderhoudt

GoTable verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van contactpersonen die organisaties vertegenwoordigen waarmee GoTable een relatie onderhoudt. Bijvoorbeeld organisaties die diensten of producten leveren.

 • Naam
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Naam van de organisatie waarvoor je werkzaam bent
 • Het door jou opgegeven adres indien dit afwijkt van het vestigingsadres van de organisatie waar je werkzaam bent
 • Informatie die aan jou gekoppeld is of dient te zijn om invulling te kunnen geven aan de afspraken, overeenkomsten of verplichtingen die tussen GoTable en jouw organisatie bestaan

Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden

 • Om invulling te kunnen geven aan afspraken, overeenkomsten en/of verplichtingen die tussen GoTable en jouw organisatie bestaan

Wettelijke grondslagen voor het gebruik van deze persoonsgegevens:

GoTable verwerkt bovenstaande gegevens op basis van een overeenkomst, of een nog af te sluiten overeenkomst, of op basis van gerechtvaardigd belang.

Ik solliciteer bij GoTable

Als je solliciteert bij GoTable worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Geboortedatum
 • CV, werkervaring en opleidingsniveau
 • Motivatie/“pitch”
 • Beschikbaarheid
 • Bevindingen van derden *

* Als onderdeel van de selectieprocedure kan het zijn dat een referentie-check plaats vindt. Dit gebeurt alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat. Bij een dergelijke referentie-check wordt alleen naar bevindingen gevraagd die betrekking hebben op het valideren van de geschiktheid voor een bepaalde functie.

Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Werving en selectie
 • Beoordelen van de geschiktheid voor een functie bij GoTable.

GoTable bewaart persoonsgegevens die tijdens de sollicitatie worden verwerkt tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. De sollicitatieprocedure eindigt als de gekozen kandidaat zijn of haar proeftijd van 1 maand succesvol heeft afgerond.

Wettelijke grondslagen voor het gebruik van deze persoonsgegevens:

GoTable verwerkt bovenstaande gegevens om te kunnen komen tot een mogelijke arbeidsovereenkomst.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?

Het kan zijn dat je ervoor kiest dat je contactgegevens worden gedeeld met restaurateurs. Dit gebeurt enkel met jouw explicite toestemming. Nadat gegevens zijn gedeeld met restaurateurs worden deze verder verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende restaurateur.

Het kan zijn dat GoTable verplicht is persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties. Dit gebeurt enkel als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

GoTable maakt gebruik van diensten en technologieën van ketenpartners. Met deze partijen zijn zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Ketenpartners

Akismet

Om spam berichten te voorkomen gebruiken wij Akismet. Akismet ontvangt alleen die gegevens die nodig zijn om een bericht te toetsen op spam. Hierbij horen de inhoud van het bericht, de naam en het ip-adres van de schrijver en de browser headers. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Akismet gesloten.

Amazon

Een backup van alle gegevens wordt opgeslagen bij de S3 dienst van Amazon. Deze data wordt versleuteld opgeslagen op een Europese server en maximaal 6 maanden bewaard. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Amazon gesloten.

AppSignal

Data van de opdrachten die onze sites verwerken kunnen worden gedeeld met deze Europese dienst voor het monitoren en debuggen van onze eigen software. Namen, e-mailadressen en wachtwoorden worden uit de data gefilterd voordat we deze opsturen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met AppSignal gesloten.

De Nederlandse overheid

In enkele uitzonderlijke gevallen worden wij gedwongen door een gerechtelijk bevel om persoonlijke gegevens over te dragen aan de Nederlandse overheid.

Digital Ocean

Onze virtuele servers worden binnen Nederland gehost door Digital Ocean. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Digital Ocean gesloten.

Help Scout

Emails gericht aan GoTable worden opgeslagen in Help Scout, een email support platform. Help Scout ontvangt hierbij alle informatie in deze e-mail zoals je e-mailadres en headers. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Help Scout gesloten.

Messagebird

Om SMS'en te versturen en ontvangen maken wij onder andere gebruik van Messagebird. Messagebird bewaart deze informatie in Nederland voor maximaal 6 maanden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Messagebird gesloten.

Papertrail

Om onze logs van verschillende servers en applicaties inzichtelijk te maken wordt deze gebundeld bij Papertrail. Hier worden ze niet langer dan 60 dagen bewaard. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Papertrail gesloten.

Sendgrid

Voor het versturen van mails maken wij gebruik van Sendgrid. Naam, e-mailadres en de inhoud van de e-mails wordt hierbij gedeeld. Deze informatie wordt maximaal 6 jaar bewaard. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Sendgrid gesloten.

Slack

GoTable gebruikt Slack als communicatie- en notificatieplatform. Persoonlijke informatie in geautomatiseerde berichten zoals namen, e-mailadressen en ip-adressen worden geanonimiseerd. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Slack gesloten.

Transip

Onze domeinen en de domeinen die wij voor onze klanten beheren worden gehost bij het Nederlandse bedrijf TransIP in Leiden. Wij hebben een verwerkers- en een subverwerkersovereenkomst met TransIP gesloten.

Twilio

Om SMS'en te versturen en ontvangen maken wij onder andere gebruik van Twilio. Informatie bij Twilio wordt versleuteld opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Twilio gesloten.

Hoe lang bewaart GoTable mijn gegevens?

GoTable bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor deze verzameld zijn, waarna je gegevens, voor zover hier geen langere wettelijke bewaartermijn voor geldt, uit de systemen van GoTable worden verwijderd.

Indien je je hebt aangemeld voor nieuwsbrieven of andere vormen van informatieve berichtgeving blijven je contactgegevens en voorkeuren op dit gebied bewaard totdat je je weer afmeldt voor de betreffende informatiedienst. Onder aan iedere nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee je je eenvoudig kunt afmelden.

Welke maatregelen heeft GoTable getroffen om mijn gegevens te beschermen?

Technische maatregelen

Alle middelen en systemen die binnen GoTable worden ingezet bij het verwerken van je persoonsgegevens zijn zo ingericht dat je privacy optimaal wordt gewaarborgd. De beveiliging van je gegevens begint al op het moment dat je deze met ons deelt via de website. Deze is beveiligd volgens de geldende norm “https”. De “s” staat voor secure (Engelse benaming voor veilig). Wachtwoorden van je account worden versleuteld opgeslagen en zijn afgeschermd voor medewerkers van GoTable.

Organisatorische maatregelen

Medewerkers van GoTable die persoonsgegevens verwerken worden regelmatig getraind op het gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met je gegevens om volgens vastgelegde processen.

Datalekken

Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan melden wij dat altijd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben nemen we ook direct met je contact op.

Help ons mee

Ondanks alle maatregelen die GoTable heeft genomen om je gegevens en je privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een datalek ontstaat. Mocht je het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als je ons dit laat weten.

Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?

Recht op inzage

Je hebt het recht om op te vragen welke gegevens GoTable van je verwerkt. Je dient je aanvraag te doen via email naar:

info@gotable.app

GoTable stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk naar je toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. GoTable brengt hiervoor geen kosten in rekening.

Recht op wijziging

Naar aanleiding van de stukken die GoTable je toestuurt kunt je aangeven dat bepaalde gegevens dienen te worden gewijzigd.

Recht op verwijderen

Ook kunt je aangeven dat GoTable uw gegevens dient te verwijderen. Daarbij dien je er rekening mee houden dat niet altijd alle gegevens kunnen worden verwijderd. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht.

Bij wie kan ik terecht met vragen of klachten over mijn privacy?

Heb je ondersteuning nodig bij het uitvoeren van één van de bovenstaande processen of heb je andere vragen of een klacht over hoe GoTable met je privacy omgaat? Stuur dan een email of brief naar het bovenstaand adres. Onze privacy professionals nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Is je klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Je kunt je klacht ook altijd voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Het kan zijn dat GoTable deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving, maar ook GoTable als organisatie. Bij wijzigingen zal GoTable u hierover informeren via haar website: gotable.app.